Nowości
 

Nasza Misja

Misją Grupy Finansowej PROVENTUS jest pomagać ludziom podejmować ważne decyzje finansowe w życiu.


Wierzymy, że naszą misję najlepiej realizujemy dzieląc się z ludźmi naszą wiedzą na temat świadomego życia finansowego i zasad posługiwania się pieniądzem we współczesnym świecie. Dlatego też strategię naszej firmy oparliśmy o Edukację Finansową. Każdego roku z naszych szkoleń, seminariów i konferencji oraz spotkań indywidualnych korzystają tysiące osób. Skomplikowaną wiedzę nt. finansów staramy się przekazywać w przystępny, obrazowy sposób, który jest dla wszystkich zrozumiały i którą każdy może wykorzystać w życiu prywatnym – by żyć bardziej świadomie i bezpiecznie.

 

Ponieważ w dzisiejszym świecie zarówno do realizacji celów życiowych jak i odpowiedniego zabezpieczenia bliskich niezbędne jest korzystanie z produktów finansowych - naszą wielką ambicją jest kształtowanie rynku świadomych konsumentów produktów finansowych.

 

Decyzje finansowe i produktowe, które pomagamy naszym klientom podejmować, najczęściej dotyczą zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa finansowego w życiu prywatnym oraz zabezpieczenie realizacji ważnych celów życiowych. Mimo, iż ich skutek często ulokowany jest w przyszłości, pozytywne aspekty dają się wyraźnie odczuć w teraźniejszości: bardziej świadome gospodarowanie prywatnymi środkami i przepływami pieniężnymi, myślenie w kategoriach budowy prywatnego majątku.

 

Wszyscy w PROVENTUS mamy świadomość rangi naszej misji rynkowej i czerpiemy ogromną satysfakcję z tego, iż pomagamy ludziom budować ich przyszłość finansową i odmieniać ich życie finansowe na lepsze.